Size bir telefon kadar yakınız
444 6 182
Dil Seçin
trende

Etik Kurallar

İŞ SÜREKLİLİĞİ POLİTİKAMIZ
Başarılı bir iş sürekliliği yönetimi için tüm çalışanlarımızın üzerlerine düşen görev ve sorumluluklarını bilmeleri, olay öncesinde ve durumunda başarı ile uygulayabilmeleri ve hazırlıklı olmaları gereklidir. Bu nedenle düzenli olarak eğitim ve farkındalık faaliyetleri, denetlemeler ve tatbikatlar yapılır. Afet ve acil durumlarda öncelikle can güvenliğinizi sağlamayı, müşterilerimizin ve firmalarımızın itibarını korumak için İSO 22301 standartlarının gereklilikleri doğrultusunda iş sürekliliği kapasitemizi geliştirmeyi, müşterilerimizin bilgi güvenliğini korumayı ilke edindik.